Συντήρηση & Φροντίδα

Για άριστη λειτουργία

Θέλοντας πάντα να προσφέρουμε πρωτοποριακές υπηρεσίες, δημιουργήσαμε μέσα από την πολυετή μας εμπειρία ένα πακέτο υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, που σκοπό έχει να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία του φωτοβολταϊκού και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης, μέσω της εξάλειψης τυχόν δυσλειτουργιών και της διόρθωσης τυχόν ελλείψεων που μπορεί να παρουσιάζονται.

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των υπηρεσιών μας, θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τα κύρια μέρη από τα οποία αποτελείται ένας συνηθισμένος φωτοβολταϊκός σταθμός ονομαστικής ισχύος 100 kW:

- 400 – 454 φωτοβολταϊκά πλαίσια (panel)
- 24.000 – 27.240 κυψέλες πυριτίου
- 860-968 βύσματα σύνδεσης (connectors)
- 1.170 – 1.600 μέτρα καλωδίων DC
- 1-15 μετατροπείς τάσης (πίνακες AC)
- 200 – 300 μέτρα καλωδίων AC

Ενώ στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών σταθμών που συνδέονται στο δίκτυο Μέσης Τάσης (ονομαστική ισχύς >100 kW), τα παραπάνω μεγέθη είναι αντιστοίχως πολλαπλάσια και επιπλέον περιλαμβάνεται υποσταθμός με μετασχηματιστή και πεδίο μέσης τάσης.

Έτσι λοιπόν γίνεται σαφές ότι οποιαδήποτε δυσλειτουργία/ βλάβη οποιουδήποτε από τα παραπάνω εξοπλισμού μπορεί να επηρεάσει την καλή λειτουργία και απόδοση του φωτοβολταϊκού. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις βλαβών:

- Υπέρβαση θερμοκρασίας λειτουργίας μετατροπέα
- Σφάλμα συστήματος μετατροπέα
- Διαρροή ρεύματος στο μετατροπέα
- Φθορά μόνωσης καλωδίων (π.χ. τριβές λόγω αέρα)
- Φθορά συνδέσμων καλωδίων (κακό πρεσάρισμα)
- Καμένη κυψέλη στα πάνελ (hot spot)
- Βραχυκυκλωμένη δίοδος στα πάνελ
- Αυξημένη βρωμιά στα πάνελ (λίπη, κολλώδεις επικαθήσεις, βροχή με σκόνη, σκόνη περιβάλλοντος, κτλ.)
- Σφάλμα υποσταθμού μέσης τάσης

Από την εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια, μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τουλάχιστον μία από τις παραπάνω βλάβες είναι πολύ πιθανό να παρουσιαστεί τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια λειτουργίας του φωτοβολταϊκού, και εάν δεν γίνει γρήγορα αντιληπτή, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια παραγωγής άρα απώλεια εσόδων πολλών ημερών μέχρι και εβδομάδων.

Από τα παραπάνω είναι λοιπόν κατανοητό ότι ο φωτοβολταϊκός σταθμός είναι ένας αρκετά σύνθετος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, που αποτελείται από πολλά εξαρτήματα, η καλή λειτουργία των οποίων είναι απαραίτητη για τη μέγιστη απόδοση του φωτοβολταϊκού. Απαραίτητη λοιπόν είναι η τακτική συντήρηση του φωτοβολταϊκού, προκειμένου να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή απόδοση καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας του.

Έχουμε σχεδιάσει ένα πακέτο υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, που σκοπό έχει αφενός να σας απαλλάξει από το βάρος της συνεχούς παρακολούθησης του φωτοβολταϊκού σας, αφετέρου δε να σας εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή παραγωγή ρεύματος άρα και εσόδων.