Υπεγράφη στις  31 Δεκεμβρίου από τον Υφυπουργό ΠΕΚΑ, Μάκη Παπαγεωργίου, η Υπουργική Απόφαση (η οποία εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της Υποπαραγράφου ΙΓ.8 της Παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014) που  αφορά στην αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό από φωτοβολταϊκά συστήματα.

Το ΥΠΕΚΑ υποστηρίζει την εγκατάσταση συστημάτων αυτοπαραγωγής μέσω  προγράμματος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering) και την αξιοποίησή του με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αυτοπαραγωγοί αναμένεται να έχουν σημαντικό οικονομικό όφελος, ενώ παράλληλα προωθείται ο βασικός στόχος της πολιτικής του ΥΠΕΚΑ για ενεργειακή ασφάλεια,  αποδοτικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας.

Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης Απόφασης, γίνεται πλέον ελκυστική η αυτοπαραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και θεσπίζεται για πρώτη φορά ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering). Συγκεκριμένα, η Απόφαση προβλέπει τα εξής:

 • Αυτοπαραγωγή στη Μέση και Χαμηλή Τάση.
 • Αφορά μόνο σε συστήματα φωτοβολταϊκών.
 • Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς είναι 20 KW ή αν είναι πάνω από 20 KW η ισχύς μπορεί να είναι μέχρι το 50% της συμφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης της παροχής.
 • Τα όρια διαφοροποιούνται για το Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα με ανώτατη ισχύ για τα μεν Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 20KW ενώ για την Κρήτη τα 50KW.
 • Για φορείς που επιτελούν κοινωφελές έργο υπό τις οριζόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις η ΥΑ επιτρέπει να αξιοποιηθεί το σύνολο της συμφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης της παροχής.
 • Εγκατάσταση αυτοπαραγωγής μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε στα σημεία που επιτρέπονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου. (δηλ. δεν περιορίζεται στις στέγες)
 • Οι αυτοπαραγωγοί θα καταβάλλουν ΕΤΜΕΑΡ μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια που συνολικά απορροφούν από το Δίκτυο ή το Σύστημα.
 • Ο ενεργειακός συμψηφισμός θα γίνεται ετησίως στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος του αυτοπαραγωγού.

Υπάρχει καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσουμε ενέργεια στα σπίτια και τις επιχειρήσεις… Πιο καθαρά και πολύ πιο οικονομικά! Η επόμενη μέρα στην αγορά των φωτοβολταϊκών, αλλά και στην αγορά και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, «ακούει» στο όνομα Net Metering. Ο ελληνικός Όρος είναι αυτοπαραγωγη η ενεργειακος συμψηφισμός

Τι είναι το Net Metering

Το Net Metering ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 1980 και εφαρμόζεται πια με επιτυχία σε πολλές χώρες. Η εφαρμογή του στη χώρα μας ξεκίνησε από την 1η Ιανουαρίου 2015.Στην πράξη, είναι μια συμφωνία που σας επιτρέπει να συμψηφίζετε την ενέργεια που παράγετε, με την ενέργεια που καταναλώνετε σε ετήσια βάση.Σύμφωνα λοιπόν με τον πρόσφατο νόμο Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235Α/1-11-2013) θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά και στην χωρά μας η δυνατότητα των καταναλωτών να κάνουν χρήση του ενεργειακού συμψηφισμού (Νet-Μetering).

Κάθε νοικοκυριό ή επιχείρηση με ετήσια κατανάλωση πάνω από 3.500 kWh που χρησιμοποιεί ιδιόκτητο ή μισθωμένο ακίνητο αρκεί να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη.Όσο μεγαλύτερη η κατανάλωση τόσο μεγαλύτερη και η εξοικονόμηση. Γι” αυτό, πολλές φορές, το Net Metering συνδυάζεται και με την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας για τη θέρμανση, ώστε να μειωθεί συνολικά το κόστος ενέργειας.Ποιοι ωφελούνται

Πως γίνεται

Το σύστημα συνδέεται εσωτερικά με την κατοικία ή την επιχείρηση σας με ένα ξεχωριστό μετρητή που καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια.Μπορεί να περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά ή/και μικρές ανεμογεννήτριες. Στην παρούσα φάση και μέχρι να εκδοθούν οι όροι εγκατάστασης για τις μικρές ανεμογεννήτριες προβλέπεται μόνο η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.Η παραγωγή συμψηφίζεται με την κατανάλωση κατά τη διάρκεια του έτους.Αν η παραγωγή είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση, η περίσσεια παρέχεται δωρεάν στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αν η παραγωγή είναι μικρότερη από την κατανάλωση, πληρώνετε μόνο τη διαφορά. Η διαδικασία αυτή λέγετα Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό ή αλλοιώς Αυτοπαραγωγή με net metering, είναι εξαιρετικά διαδεδομένη στην Αμερική και αρχίζει να εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο και βέβαια και στην Ευρώπη.

Τι κατανάλωση μπορώ να καλύψω;

Εξαρτάται από το μέγεθος του συστήματος που θα βάλετε.Στην Ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα Νησιά και την Κρήτη ισχύει το όριο των 20 kW, ενώ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά το όριο είναι 10 kW. Για τα φωτοβολταϊκά, τα όρια αυτά αντιστοιχούν περίπου σε 30.000 και 15.000 kWh ετησίως. Στην πράξη η τελική παραγωγή μπορεί να διαφέρει και εξαρτάται από τη γεωγραφική θέση και τις ιδιαιτερότητες κάθε εγκατάστασης.

Υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης και μεγαλύτερων συστημάτων net metering με την προϋπόθεση ότι η ισχύς του συστήματος δεν ξεπερνά το 50% της συμφωνημένης ισχύος της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.Και σε αυτή την περίπτωση όμως υπάρχουν ανώτατα όρια. Στην Ηπειρωτική Χώρα και στα Διασυνδεδεμένα Νησιά το όριο είναι 500 kW, στην Κρήτη 50 kW και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 20 kW, ανεξάρτητα αν η παροχή κατανάλωσης συνδέεται στη χαμηλή ή τη μέση τάση. Για τα φωτοβολταϊκά, τα όρια αυτά αντιστοιχούν περίπου σε 750.000, 75.000 και 30.000 kWh ετησίως.Προφανώς επιτρέπεται η εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής με net metering ακόμα και αν το μεγαλύτερο σύστημα που μπορεί να εγκατασταθεί (λόγω ορίου ή λόγω χώρου) δεν καλύπτει πλήρως την ετήσια κατανάλωση σας. Απλά θα καλύπτετε ένα μέρος από τη συνολική κατανάλωση.

Ποιοι έχουν δικαίωμα εγκατάστασης;Ολοκληρωμένα σχέδια

Όλοι. Ακόμα και οι μισθωτές. Αρκεί να έχουν την κυριότητα ή τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης (π.χ. με μίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση) και και να έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη.

Που μπορούν να εγκατασταθούν τα συστήματα αυτοπαραγωγής με net metering;

Στον ίδιο ή σε όμορο χώρο (ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία) με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης που θα τροφοδοτούν. Μπορούν να εγκατασταθούν επί του κτιρίου, επί του εδάφους ή ακόμα και άλλων κατασκευών σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.

Τι ισχύει αν έχω εγκαταστήσει ήδη φωτοβολταϊκά στα πλαίσια του Ειδικού Προγράμματος των Στεγών;

Τα συστήματα αυτοπαραγωγής με net metering μπορούν να συνυπάρχουν με φωτοβολταϊκά του Ειδικού Προγράμματος. Πρέπει όμως να συνδέονται σε διαφορετικό μετρητή. Εναλλακτικά, η λειτουργία του ήδη εγκατεστημένου συστήματος μπορεί να αλλάξει και να μετατραπεί σε σύστημα αυτοπαραγωγής με net metering.

Πλεονεκτήματα net metering

Το net metering έχει αναρίθμητα θετικά χαρακτηριστικά:

 • Η κατανάλωση γίνεται κοντά στην παραγωγή μειώνοντας τις απώλειες στα καλώδια
 • Ο ιδιώτης ή ο επαγγελματίας δεν εξαρτάται από το κράτος για να επιδοτηθεί και εν τέλει να πληρωθεί για την επένδυσή του
 • Τα ελληνικά νοικοκυριά μπορούν να ξεχάσουν το κόστος ρεύματος μια για πάντα!
 • Όσες αυξήσεις και αν κάνει η ΔΕΗ δεν υπάρχει επιβάρυνση…
 • Η χώρα μας απαλάσσεται από ενεργειακές εξαρτήσεις – κόστη.
 • Μειώνονται οι εκπομπές CO2
 • Ελαχιστοποιείται η περιβαλλοντική επιβάρυνση περιοχών κοντά σε εργοαστάσια παραγωγής ρεύματος με λιγνίτη

Στην πράξη

Κατοικία με κατανάλωση 5.000 kWh/έτος

Μια κατοικία με 4 ενοίκους καταναλώνει περίπου 5.000 kWh κάθε χρόνο. Με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 3,25 kWp μπορεί να εξοικονομήσει περίπου 700 € από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του συστήματος. Η εξοικονόμηση αυξάνεται κάθε χρόνο καθώς αυξάνονται και οι χρεώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος. Λαμβάνοντας υπόψη μια μέση ετήσια αύξηση 8%, η απόσβεση του συστήματος γίνεται σε 8 περίπου χρόνια.

Κατοικία με κατανάλωση 8.500 kWh/έτος

Μια μεγάλη κατοικία καταναλώνει περίπου 8.500 kWh κάθε χρόνο. Με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 5,5 kWp μπορεί να εξοικονομήσει περίπου 1.200 € από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του συστήματος. Η εξοικονόμηση αυξάνεται κάθε χρόνο καθώς αυξάνονται και οι χρεώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος. Λαμβάνοντας υπόψη μια μέση ετήσια αύξηση 8%, η απόσβεση του συστήματος γίνεται σε 7 περίπου χρόνια.

Μικρή επιχείρηση με 15.000 kWh/έτος

Μια μικρή επιχείρηση καταναλώνει περίπου 15.000 kWh κάθε χρόνο. Με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 10 kWp, μπορεί να εξοικονομήσει περίπου 2.100 € από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του συστήματος. Η εξοικονόμηση αυξάνεται κάθε χρόνο καθώς αυξάνονται και οι χρεώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος. Λαμβάνοντας υπόψη μια μέση ετήσια αύξηση 8%, η απόσβεση του συστήματος γίνεται σε 5,5 περίπου χρόνια.

Μεσαία επιχείρηση με 40.000 kWh/έτος

Μια μικρή επιχείρηση καταναλώνει περίπου 40.000 kWh κάθε χρόνο. Με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 27,5 kWp, μπορεί να εξοικονομήσει περίπου 4.300 € από το χρόνο λειτουργίας του συστήματος. Η εξοικονόμηση αυξάνεται κάθε χρόνο καθώς αυξάνονται και οι χρεώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος. Λαμβάνοντας υπόψη μια μέση ετήσια αύξηση 8%, η απόσβεση του συστήματος γίνεται σε 6,5 περίπου χρόνια.

Σημείωση:
Τα τελευταία 5 χρόνια η μέση ετήσια αύξηση στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος ήταν περίπου 12%.

Ποιοι είμαστε

Πιστεύουμε ότι οι προσωπικές επιλογές καθενός, έχουν άμεση επίδραση στο περιβάλλον, στην καθημερινή ζωή όλων μας, στην οικονομία. Οι «καθαρές» λύσεις στο σπίτι, στη δουλειά, στη μετακίνηση, μπορούν να διαμορφώσουν ένα καλύτερο περιβάλλον, ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας.

Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα. Σας βοηθούμε να αποκτήσετε τη δική σας καθαρή ηλεκτρική ενέργεια και σας συμβουλεύουμε πως θα κάνετε εξοικονόμηση. Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία, από την υποβολή των αιτήσεων έως την εγκατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη τις δικές σας μοναδικές ανάγκες και φροντίζουμε έτσι ώστε το σύστημα σας να μπορεί να συνδυασθεί στο μέλλον με μια αντλία θερμότητας ή με ένα έξυπνο σύστημα αποθήκευσης και διαχείρισης ενέργειας.

Ζητήστε κάθε προσφορά να συνοδεύεται από μελέτη

Πολλοί εγκαταστάτες προτείνουν μεγαλύτερα συστήματα για να δικαιολογήσουν μεγαλύτερο κόστος. Ζητήστε να σας δείξουν τη μελέτη που τεκμηριώνει το οικονομικό όφελος του συστήματος.

Πάρτε προσφορές από τουλάχιστον 3 διαφορετικές εταιρίες

Οι προτάσεις που θα λάβετε θα διαφέρουν στον εξοπλισμό, στην τιμή και στο μέγεθος του συστήματος. Επισκεφθείτε κάθε εταιρεία και συζητήστε την προσφορά της διεξοδικά.

Προτιμήστε να αγοράσετε τον εξοπλισμό από τον εγκαταστάτη

Αγοράζοντας τον εξοπλισμό που προτείνει ο εγκαταστάτης, τον καθιστάτε υπεύθυνο συνολικά για τη λειτουργία του συστήματος. Η αγορά από τρίτους δίνει το δικαίωμα σε έναν εγκαταστάτη να δικαιολογηθεί, αν παρουσιασθούν προβλήματα κατά την εγκατάσταση ή τη λειτουργία του συστήματος.

Επιλέξτε εξοπλισμό ανάλογα με την περίπτωση

Η εγκατάστασή σας είναι μια επένδυση που θα λειτουργεί για 25 ολόκληρα χρόνια. Εξοπλισμός κακής ποιότητας ή μια κακή εγκατάσταση θα αυξήσουν το κόστος συντήρησης με αποτέλεσμα να χάσετε και χρόνο και χρήματα.

Συγκρίνετε όμοιες προσφορές

Πολλοί εγκαταστάτες δίνουν προσφορές με χαμηλό κόστος που αντιστοιχούν σε συστήματα χαμηλότερης ποιότητας. Σιγουρευτείτε ότι οι προσφορές που έχετε στα χέρια σας αντιστοιχούν σε συστήματα με ίδιες ή παραπλήσιες τεχνικές προδιαγραφές..

Επιλογή εξοπλισμού

Φωτοβολταϊκά

Προτιμήστε πιστοποιημένα φωτοβλταϊκά πλαίσια με υψηλή μηχανική αντοχή, ειδικά αν η εγκατάσταση βρίσκεται κοντά στη θάλασσα ή σε μεγάλο υψόμετρο.

Σύστημα στήριξης

Ανάλογα με τη μορφή του κτιρίου και τη διαθέσιμη επιφάνεια, μπορεί να επιλεγεί και μικρότερη κλίση προκειμένου να εγκατασταθεί ένα μεγαλύτερο σύστημα. Κλίσεις κάτω από 10 μοίρες, δεν επιτρέπουν τη φυσική απομάκρυνση της σκόνης, μειώνοντας την απόδοση και τη ζωή των φωτοβολταϊκών. Προτιμήστε συστήματα από αλουμίνιο. Τα συστήματα από σίδερο ή γαλβανισμένο χάλυβα παρουσιάζουν ηλεκτρόλυση λόγω της επαφής με το πλαίσιο αλουμινίου των φωτοβολταϊκών.

Αντιστροφείς

Είναι πολύ σημαντικό να επιλέξετε έναν αντιστροφέα με μεγάλο χρονικό διάστημα εγγύησης. Για να έχει όμως νόημα η εγγύηση, ο κατασκευαστής πρέπει να δεσμεύεται για την αντικατάσταση του αντιστροφέα, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Μην αμελείτε να εγκαταστήσετε ένα σύστημα παρακολούθησης της εγκατάστασης μέσω Internet. Μόνο έτσι θα έχετε μια ακριβή εικόνα της κατάστασης του συστήματος, προλαβαίνοντας βλάβες που θα σας κοστίσουν πολύ ακριβά.