Μελέτη χώρου

Γεωγραφική και Μορφολογική

Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα σε μια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών είναι η ανεύρεση ενός κατάλληλου χώρου. Αποτελεί, ίσως, το πιο κρίσιμο σημείο της επένδυσης, γιατί από την σωστή επιλογή και χωροταξική μελέτη του γεωγραφικού σημείου θα εξαρτηθεί αργότερα η απόδοση της εγκατάστασης και κατά συνέπεια τα έσοδα από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Από τη σωστή μελέτη και αξιολόγηση του αγροτεμαχίου εξασφαλίζεται, επίσης, η περιβαλλοντική έγκριση του έργου, που θα απαιτηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται το χαμηλότερο δυνατό κόστος της επένδυσης, λαμβάνοντας υπʼ όψη τον τύπο του εδάφους, τις κλίσεις του κλπ. Η Mechano Solar, με το εξειδικευμένο προσωπικό της, διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την γεωγραφική και χωροταξική αξιολόγηση αγροτεμαχίων και αναλαμβάνει την εύρεση του κατάλληλου αγροτεμαχίου για κάθε ανάγκη επένδυσης.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες

H Mechano Solar ειδικεύεται στην κατασκευή μεσαίας και μεγάλης κλίμακας διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα, επικεντρώνει τις δραστηριότητές της στον σχεδιασμό, την προμήθεια ποιοτικού εξοπλισμoύ και φυσικά την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ/Β έργων με το «κλειδί το χέρι».

Κατηγορίες υπηρεσιών

Ο βασικός εξοπλισμός ενός σταθμού περιλαμβάνει τα Φ/Β πλαίσια, τους αντιστροφείς (inverters), τις βάσεις στήριξης των πλαισίων, τους ηλεκτρολογικοί πίνακες, τις καλωδιώσεις AC/DC, την αντικεραυνική προστασία και την περιμετρική γείωση. Πέραν όμως της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, η Mechano Solar προσφέρει στους πελάτες της ένα πλήθος συμπληρωματικών – αλλά συχνά απαραίτητων – υπηρεσιών που περιλαμβάνουν:

 • Προμελέτη
 • Οικονομοτεχνική μελέτη και οριστική μελέτη εφαρμογής
 • Τοπογραφικό σχέδιο
 • Γεωτεχνική μελέτη
 • Χωματουργικές εργασίες
 • Εγκατάσταση
 • Πάκτωση συστημάτων στήριξης (με πασσαλόμπηξη ή σκυροδέτηση)
 • Περίφραξη
 • Κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (CCTV)
 • Αναγνώριση καταστάσεων συναγερμού με δυνατότητα αποστολής SMS
 • Καταγραφή και αποθήκευση δεδομένων ενεργειακής παραγωγής και απόδοσης του εξοπλισμού.

Μετά την εγκατάσταση και τη διασύνδεση ενός Σταθμού, προσφέρεται η επιλογή στους ιδιοκτήτες της εγκατάστασης της ανάληψης της συντήρησης της μονάδας για όλη τη διάρκεια ζωής της. Σε αυτήν την περίπτωση, η Φ/Β εγκατάσταση παρακολουθείται καθημερινά από το κέντρο ελέγχου της Mechano Solar με αποτέλεσμα τον άμεσο εντοπισμό και επίλυση των προβλημάτων, είτε εξ’ αποστάσεως, είτε με επί τόπου επίσκεψη, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.