Με γνώμονα την μεγιστοποίηση της απόδοσης, την διάρκεια της επένδυσης αλλά και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης επιλέξαμε συνεργάτες που ενστερνίζονται την φιλοσοφία μας και παρέχουν τα πλέον αξιόπιστα και αναγνωρισμένα προϊόντα της αγοράς.

Φωτοβολταϊκά συστήματα

(Φ/Β)

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα (Φ/Β) είναι συστήματα τα οποία εκμεταλλεύονται την ηλιακή ενέργεια μετατρέπoντάς την σε ηλεκτρική. Τα Φ/Β πλαίσια χωρίζονται ανάλογα με την τεχνολογία κατασκευής τους σε 3 βασικές ομάδες:

  • Πολυκρυσταλλικά, με μέση απόδοση 11-14%
  • Μονοκρυσταλλικά, με μέση απόδοση 12-16%
  • Αμορφα με απόδοση 6-8% αντίστοιχα.

Κατηγορίες διασύνδεσης

Ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιούνται χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

  • Αυτόνομα Φ/Β συστήματα
  • Διασυνδεδεμένα συστήματα.

Στα διασυνδεδεμένα συστήματα η παραγόμενη ενέργεια πωλείται στο δίκτυο. Στα αυτόνομα συστήματα αποθηκεύεται σε μπαταρίες για χρήση σε περιόδους όπου η ηλιοφάνεια δεν είναι αρκετή ή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα αυτόνομα Φ/Β συστήματα μετατρέπονται εύκολα σε υβριδικά με την προσθήκη ανεμογεννήτριας ή και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.

Φωτοβολταϊκά στοιχεία

Κατασκευστές panels:

  • Conergy
  • Sunpower
  • Aleo
  • Yingli Solar
  • Suntech
  • Luxor
  • JA Solar
  • First Solar

Μετατροπείς Inverters

Κατασκευαστές interter:

  • Sma
  • Refusol
  • Siemens
  • ABB
  • Power One
  • Omron

Βάσεις στήριξης

Κατασκευές συστημάτων:

  • Mechanoplastica s.a.